Què és La Palanca

“Allò que està en joc és la discussió d’un gènere artístic incipient que ha infiltrat la cultura massiva com no ho ha fet mai un mitjà des del naixement de la televisió. Els escriptors han d’explorar les qualitats que fan que un joc pugui passar d’interessant a grandiós.” 

Stephen Totilo, 2007

El projecte LA PALANCA és un espai per la reflexió i l’anàlisi dels videojocs com a mitjà audiovisual des d’una perspectiva acadèmica i artística en llengua catalana. Davant la posició central que ocupa el sector del videojoc en l’oci de la societat occidental del segle XXI, un espai de reflexió com LA PALANCA neix amb la voluntat d’aportar un gra de sorra en l’incipient Teoria del Videojoc. Alhora, aquest projecte sorgeix davant  la necessitat de dur a terme aquesta aproximació en català com a resposta a la gairebé nul·la presència de la nostra llengua en els textos acadèmics que tracten aquesta forma d’expressió audiovisual.